Korsvoll IL – håndball

Korsvoll IL, håndball får 17.000 kroner til utstyr til håndballskole.

Håndballgruppen har 330 aktive utøvere. Mye av aktiviteten er rettet mot barn og unge i nærmiljøet i Nordre Aker. Hver høst inviterer de 2. klassingene ved skoler i nærmiljøet til håndballskole. Her legges det vekt på lek og moro med ball. Det er stor pågang til håndballskolen, og for å gi barna gode, varierte og morsomme aktiviteter er det behov for noe nytt utstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?