Korsvoll IL

Korsvoll IL får 50000 kroner til oppgradering av lysløype og tilhørende skileikområde. Idrettslaget har i flere generasjoner sørget for lys og løype i lysløypa som går i en 2 km-sløyfe fra Grindasletta øverst på Korsvoll inklusive ballslette og skileikområde. Den er en mye brukt trasé for lokalsamfunnet hele året, men den trenger en oppgradering for at moderne prepareringsmaskiner skal kunne kjøre spor. Med preparering vil løysløypa som i dag går mellom Hammeren og Grinda forlenges med to kilometer, noe som vil utvide aktivitetsarealene i en positiv retning. Utvidelse vil så forkorte avstanden til eksisterende lysløype fra Sognsvann, og en vil kunne forenkle en mulig fremtidig sammenkobling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?