Kortfilmer om Follos lokalhistorie

Filmlinja ved Follo Folkehøgskole får 80.000 kroner i 2014 til utstyr til å lage kortfilmer om lokalhistorie.

Filmlinja ønsker å gå ut i lokalsamfunnet og snakke med folk som levd lenge. Slike møter på tvers av generasjoner skal ta utgangspunkt i lokalhistoriske hendelser og skal skape mer forståelse og stolthet for stedet man hører til. Elevene skal lære mange ulike ferdigheter knyttet til å lage film; skrivekunst, foto, lyd og skuespill.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?