Kortreist mat på Villa Walle

Villa Walle får 180.000 kroner til hageutstyr og planter, utbedring av kjøkkenet og kjølerom.

Gavemottaker er en stiftelse som driver et kultur- og aktivitetshus for mennesker som av ulike grunner, ofte psykiske helseplager, har falt helt eller delvis utenfor arbeidsliv og utdanningsløp. Gjennom deltakelse og engasjement i fellesskapet og aktiviteter på huset er det mange som opplever å gjenfinne livsgnist, komme tilbake i jobb eller finne nye veier i livet. Huset de holder til i er lokalisert i Sandvika og har en tre mål stor hage. Nå ønsker de å utvikle hagen til å inneholde flere frukt-og bærbusker og urter. De ønsker også å ha hønsehold der. Der av maten de lager og serverer daglig skal dermed bli sunn og kortreist, til glede for de mange som deltar i aktiviteter og det sosiale miljøet på Villa Walle.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?