Kostymer til Bø Kulturnettverk

Bø Kulturnettverk får 100.000 kroner til kjøp av kostymer.

Bø Kulturnettverk er en paraplyorganisasjon for skolene, musikkskolen, frivillige lag og organisasjoner i Bø som arbeider med musikk, teater, billedkunst og dans.

Kulturnettverket ønsker at musikkspelet “Veslefrikk med fela” skal bli en årlig oppsetning. I den anledning gir Sparebankstiftelsen DNB midler til kjøp av kostymer til bruk i dette spelet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?