Kraften i en god relasjon

KAMPEN GÅRDS VENNER får 350000 kroner til forbedring av ridebane, geitehus, andedam og tak til fjørfe

Kampen økologiske barnebondegård er en besøksgård på Kampen i Oslo. Gården er et godt etablert lavterskeltilbud, en sosial arena, en opplæringsarena og en møteplass med 70 000 besøkende i året. Gården er drevet av bydel Gamle Oslo i samarbeid med Kampen gårds venner. De ønsker å legge til rette for økt aktivitet og samhandling med dyra for barn og unge i bydelen, blant annet ved å tilby mer aktivitet på ridebanen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?