Kraftstasjonen – ungdomshus

LARVIK KOMMUNE får 900000 kroner til utstyr og møblering i ungdomshuset

Kraftstasjonen vil sammen med eksisterende tilbud i Hammerdalen bli en kraftsenter for ungdomskultur, ung livskvalitet og sosial bærekraft. Prosjektet vi igangsette en tverrfaglig kommunal tenkning rundt målgruppen. Der kompetanse fra helse, skole, oppvekst og kultur lager et helhetlig tilbud – sammen. Målet er å lage faglige arenaer for samhandling rundt grupper eller enkeltpersoner for å ivareta og følge dem opp på best mulig måte. Det vil gi trygge, kompetente, utfordrende og åpne voksne.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?