Kragerø kommune

Kragerø kommune får 100000 kroner til utstyr til kystperleprosjektet. Grunnskolene i Kragerø ønsker å tilby alle ti klassetrinn i grunnskolen et opplegg der alternative læringsarenaer tas i bruk. Naturkunnskap, glede ved friluftsliv og kystkultur er viktige stikkord. Prosjektet vil treffe alle 1200 elever i området og læringsarenaen for det enkelte opplegg er hovedsakelig lagt til skolenes nærmiljø. Alle ti oppleggene er ment å gjentas årlig og et eksempel er «Hopp i havet», der samtlige 7. klassinger året rundt skal kartlegge blant annet ålegressforekomster med snorkling og våtdrakter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?