Kreativ fritid

SIRIUS*/FREDRIKSTAD KUNSTNERUNION. fikk 500 000 kroner til Kreativ Fritid 2024 og Rekrutt skoleåret 2024 – 2025 i 2024

Sirius*/Fredrikstad Kunstnerunion jobber med å videreutvikle et samlet program rettet mot barn og ungdom: Det består blant annet av et samarbeid med Glemmen VGS, for å tilby kunstnerisk fordypning og kompetanseoverføring, i tillegg til fritidsaktiviteter. De ønsker å trekke ungdom til sine aktiviteter gjennom å tilby lavterskel, kreative aktiviteter i samarbeid med lokale skoler og foreninger. Sirius*/Fredrikstad Kunstnerunion har fått tildelt 500 000 kroner til “Kreativ Fritid 2024” og “Rekrutt skoleåret 2024 – 2025”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?