Kreativ programmering og algoritmisk kunst

VITENPARKEN CAMPUS ÅS får 1800000 kroner til sandskrivere

Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter med hovedvekt på å styrke interessen for og rekrutteringen til realfagene. Vitensentrene i Norge samarbeider tett om å styrke fysisk og digital skaperkraft og dømmekraft, gjennom ulike prosjekter. Nå skal 12 vitensentre landet rundt jobbe med kreativ programmering og algoritmisk kunst. Til dette er det behov for sandskrivere, hvor blokkbasert programmering lager ulike geometriske mønstre i sand.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?