Kreativ Sone for Unge

Eik Ideverksted får 400.000 kroner til utstyr til kreativ sone.

Eik er en frivillig forening som har en sterk faglig forankring til fag- og studentmiljøet ved NMBU. Satsingsområdet til Eik er aktiviteter innenfor teknologi, bærekraftig utvikling og nyskapning. De ønsker å være et åpent økosystem for innovasjon og nyskapning gjennom sterkt fokus på entreprenørskap, læring og teknologi. Sammen med ungdomsklubben i Ås har Eik Ideverksted en kreativ sone. I denne kreative sonen får brukerne tilgang til utstyr og kompetanse. Hensikten er at unge mennesker skal få tilgang til kreative læringsressurser som skal gi de verktøyene og evnene som trengs for å realisere egne ideer. Eik-medlemmene på sin side bidrar som formidlere, og får på denne måten utfordret seg selv i rollen som undervisere for et ungt publikum.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?