Kreative barn og unge lager forestilling

INNENFORSKAP! fikk 50 000 kroner til internasjonal fest på Tveten gård med musikk og dans i 2024

Ungdommer fra Tveita og omkringliggende fritidsklubber skal arrangere ‘Internasjonal dag i Vennskapets tegn’, en feiring av kulturelt mangfold med musikkinnslag og dans. INNENFORSKAP! har fått tildelt midler til ‘Internasjonal dag på Tveten gård.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?