Kreative verksteder på biblioteket

Deichmanske bibliotek får 4 650 000 kroner til utstyr, materiell og innredning når de nå skal utvikle lokale bibliotek i Oslo til å inkludere åpne soner med kreative verksted.

Jasmina (t.v.), Hanadi og Zeynep trives godt på Furuset bibliotek og aktivitetshus. Nå får flere flere barn og unge tilgang til inspirerende rom og innhold på Oslos biblioteker.

Deichmanske bibliotek vil gi mange flere barn og unge tilgang til inspirerende rom og innhold. De unge skal involveres i utviklingsarbeidet av tilbudet, og det samarbeides blant annet med den ideelle organisasjonen Norway Makers.

Overrekking

Gavesjef Sissel Karlsen overrakte gaven på Furuset bibliotek og aktivitetshus til biblioteksjef Kristin Danielsen og Deichmanske bibliotek i juni 2016.

Hun fikk også møte Jasmina, Hanadi og Zeynep fra ungdomsrådet, som bruker biblioteket mye. De hadde mange konkrete forslag på hva milliongaven kan brukes til. 

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?