Kreativitet, utforskning og lek med teknologi

UNIVERSITETET I OSLO fikk 12 000 000 kroner til prosjekt Skaperbarnehagen i 2024

Gjennom prosjekt Skaperbarnehagen skal det jobbes med å forbedre teknologiforståelsen i barnehagen ved å utvikle pedagogiske verktøy og aktiviteter. Dette vil bidra til at barna tar del i utforskning og lek med teknologi og ruste barnehagelærere til å bruke teknologi som utgangspunkt for problemløsning og skapende aktiviteter. Prosjekter innebærer også utstilling og skaperaktiviteteter for de minste barna på Vitensentre. Naturfagsenteret har blitt tildelt 12 000 000 kroner til prosjekt “Skaperbarnehagen”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?