Kreativt verksted på biblioteket

LIER KOMMUNE får 500000 kroner til aktiviteter og utstyr i forbindelse med kreativt verksted på biblioteket

Lier kulturskole skal holde kreativt verksted på biblioteket for 5.-7. trinn. De samarbeider med blant andre Lier kulturråd og deres medlemsorganisasjoner om frivillige til aktivitetene. Barna skal selv komme med ønsker om innholdet for det kreative verkstedet. Lier kulturskole ser at et slikt samarbeid mellom kommunen og det frivillige vil gi prosjektet et felles løft, barna vil utvikle ferdigheter, møte gode rollemodeller og oppleve fellesskap.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?