Kretsløpslaboratorium

VITENPARKEN CAMPUS ÅS får 450000 kroner til kompostbinge og undervisningsopplegg

Vitenparken er et viten- og opplevelsessenter som jobber med grønne skiftet gjennom å inspirere til økt interesse for mat, miljø og klima. Her kan publikum møte ny forskning og sammen oppleve og utforske grønn omstilling. På Campus Ås er det etablert en stor skolehage. Denne skal utvides ytterligere i tiden fremover, og brukes til formidling mot barn og unge gjennom undervisningsopplegg, utstillinger og arrangementer. Den brukes også i utdanningen av nye skolehagelærere og studenter gjennom lærerutdaningen ved NMBU. For å vise kretsløpet i naturen og hvordan ressurser kan gå fra å være avfall til å bli grunnlaget for ny matproduksjon, skal de bygge et “kretsløpslaboratorium”. Dette skal være en 3-kammers kompostbinge hvor komposten og prosessene som foregår inne i disse vises frem. Det skal også utvikles et undervisningsopplegg tilknyttet laboratoriet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?