Krigshistorie

Stiftelsen Ole Kjærbus krigshistoriske samling får 120.000 kroner til dokumentasjon, materiell, undervisningsopplegg og teknisk utstyr.

Stiftelsens mål er å spredning av informasjon om vår krigshistorie for nåværende og kommende generasjoner.

De legger vekt på at vi lever i en verden der krigen er i nyhetene og at de unge må lære å se dette i sammenheng med vår egen krigshistorie.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?