Kristiansand jeger- og fiskerforening

Kristiansand jeger- og fiskerforening får 45.000 kroner til å gjøre en båt lensefri.

Foreningen er aktiv og nedlegger mye dugnadsinnsats. Blant annet driver de en fritidsklubb hver onsdag, og tar hver uke med skoleelever på friluftsaktiviteter.

Våren 2008 fikk foreningen en gave på 75.000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til kjøp av en båt. Nå ønsker de å gjøre denne mer sikker og praktisk, og gaven på 45.000 kroner skal derfor benyttes til å gjøre båten lensefri.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?