Kruttmølla Nitedal Krudtværk

NITEDALS KRUDTVÆRKS VENNER får 650000 kroner til oppgradering av bygg og scene

Nitedals Krudtværks venner er en venneforening som har som mål å ta vare på og utvikle et forlatt industriområde i Nittedal Kommune, kalt “Krudtværksdalen”, landets siste kruttverk. De sørger for at området kan brukes av lokalsamfunnet som et turområde og til en arena for kunst og kultur. Det meste av arbeidet gjøres med stort engasjement og på dugnad, og de får nå midler som skal gå til tilpasning av bygget til scene og kulturbygg.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?