Kryllingparken

KRØDEREN VELFORENING får 300000 kroner til betongpark for skating og sykling

Krøderen velforening fikk i 2019 en tildeling til et aktivitetsanlegg som har blitt en åpen arena som brukes av mange både i og utenfor lokalsamfunnet, og har fått oppmerksomhet som en forbildepark. Nå ønsker de å utvide området med betongpark for skating og sykkel, også med tanke på å gi et tilbud til de minste barna med flere elementer og et nybegynnerområde. De får midler til å utvide området for enda mer aktiviteter og vil bidra med mange timer dugnad.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?