K(ult)ur Mot Kreft – utstyr og materiel

K(ULT)UR MOT KREFT fikk 50 000 kroner til til innkjøp av dansematter i 2024

K(ULT)UR MOT KREFT har fått tildelt midler til innkjøp av dansematter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?