Kultur-og idrettsamfi på Tyristrand

Sparebankstiftelsen har bevilget 50.000 kroner til et utendørs kultur- og idrettsamfi på Tyristrand.

I tilknytning til Kulturhuset og en nyreist Idrettshall på Tyristrand, har det vært et sterkt ønske i bygda om å få reist et utendørs kultur- og idrettsamfi.

For å skaffe nødvendige midler er det bl.a. gjennomført en meget omfattende dugnadsinnsats. Sparebankstiftelsen har bevilget 50.000 kroner til dette amfiet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?