Kultur som brobygger

UNG I SØRUM får 200000 kroner til felles forestilling for alle barn i Sørum skolekrets

Ung i Sørum er en frivillig organisasjon som brenner for å bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge i lokalsamfunnet. Aktivitetene gjennomføres på Sørum skole etter skoletid og inkluderer luftakrobatikk, parkour, hip hop, redesign og sløyd. I samarbeid med skolen planlegges nå et felles tverrfaglig kulturprosjekt for samtlige barn i skolekretsen i starten av skoleåret. Det hele skal munne ut i en stor forestilling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?