Kulturarena Heggedal

ASKER KOMMUNE SEKTOR KULTUR OG FRITID får 700000 kroner til utstyr og inventar

UngKultur Asker skal bygge om og tilrettelegge lokaler på Hovedgården ungdomsskole som huser Kaliber ungdomsklubb, en sosial arena for skolen og lokalmiljøets kultur- og fritidsarena. De vil ha en åpen arena som er primært for unge, som skal huse forestillinger, ungdomsarrangementer, konserter, ungdomsklubb med mye mer. Lokalene skal fylles med inventar og utstyr som legger til rette for flerbruk av mange ulike aktører.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?