Kulturarena i gymsal

SARPSBORG KOMMUNE SKOLEADMINISTRASJON får 250000 kroner til lyd- og lysutstyr

Kurland skole er en stor sentrumsskole med neste 500 elever. Skolen har idag ingen lokaler for musikk, dans og drama. De siste årene har gymsalen vært brukt som arena. Denne salen er slik den fremstår idag svært dårlig egnet som arena for musikk, dans og drama, men med enkle tiltak skal gymsalen nå gjøres om.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?