Kulturarven for digitalt innfødte

Stiftelsen Norsk Kulturarv fikk 656.250 kroner i 2018 til digitalt undervisningsopplegg for grunnskolen.

Norsk Kulturarv har i dag et undervisningsopplegg for grunnskolen med et godt innhold. Dette finnes i undervisningsheftet “Kulturarven – undervisningsopplegg for grunnskolen”. Heftet inneholder fakta, definisjoner, et kapittel om kulturarven i relasjon til læreplanverket, tips til læreren og oppgavesett til elevene.

De skal markere det Europeiske Kulturarvåret 2018 med å lage en digital læringsplattform som består av en intiutiv nettside der lærere og elever finner info, oppgaver, forum og delingsmuligheter for kulturminneformidling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?