Kulturbygg i Nittedal

Stiftelsen Kirkestue ved Nittedal kirke får 200.000 kroner til utstyr for barne- og ungdomsaktiviteter.

Stiftelsen Kirkestue ved Nittedal kirke reiser et kulturbygg ved Nittedal kirke til allmenn benyttelse. Bygget reises på dugnad, og skal benyttes som et kulturhus for beboere i Nittedal. Huset skal også inneha aktiviteter og areal spesielt for barn og unge. Til dette bidrar Sparebankstiftelsen DNB med gave til utstyr for barne- og ungdomsaktiviteter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?