Kulturendring med revy som metode

SVGS-REVYEN fikk 50 000 kroner til å sette opp revy i 2024

Sandefjord videregående skole ønsker å starte sitt eget skolerevyprosjekt for å fremme fellesskap, inkludering og deltakelse på tvers av trinn og studieretninger. Skolerevyprosjektet trekker på erfaringer fra både Elvebakken videregående skole i Oslo og inkluderende miljøtiltak ved ungdomsskoler i Sandefjord-området. SVGS-revyen har fått tildelt 50 000 kroner til å sette opp revy.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?