Kulturhistorisk kart ved Skihytta

Fredrikstad Skiklubb får 430.000 kroner til merking av løypenett samt utarbeidelse av kulturhistorisk kart i markaområdet ved Skihytta.

Fredrikstad Skiklubb har nærmere 900 medlemmer, og driver en allsidig virkshomhet innenfor tre kjerneområder; Friluftsliv, orientering og ski. Virksomheten knyttet til Friluftsliv har sin hovedbase på skihytta i Fredrikstadmarka, som et et godt besøkt utfluktsmål i helgene året rundt.

Prosjektet som nå pågår, som i tillegg innebærer utvikling av en orienterings- og aktivitetsløype, har som mål å bidra til bedret tilrettelegging og motivasjon blant kommunens innbyggere til økt friluftsaktivitet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?