Kulturhistorisk museum

Kulturhistorisk museum får 400.000 kroner til utvikling av tekniske løsninger for Hands on 3D til bruk i formidling av kulturminner.

Kulturhistorisk museum er Norges største arkeologiske og etnografiske museum, med utstillinger i Vikingskipshuset på Bygdøy og i Historisk museum i Oslo sentrum. Museet driver forskning, forvaltning og formidling av kulturhistorie.

I museumssammenheng kan nye teknologiske løsninger være hensiktsmessig for å føre publikum inn i nærmere interaksjon med kulturminnet.

I samarbeid med Norsk Regnesentral utvikler Kulturhistorisk museum 3D-visning av gjenstander som publikum kan snu og vende på med hendene. Foruten opplevelsen av å snu og vende på gjenstanden og å kunne studere den fra alle vinkler, vil konseptet inkludere muligheten for å legge inn tekst, bilder, videoklipp og annen informasjon på gjenstandens overflate. Dette kommer tilsyne etter hvert som man ser den fra ulike vinkler.

Installasjonen planlegges første gang presentert i forbindelse med arkeologkonferansen EAA i Oslo i september 2011.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?