Kulturhistorisk turvei

Tokke kommune har fått tildelt til sammen 2,5 millioner kroner til turvei som knytter historiske steder sammen.

Sherpaer fra Nepal bygger steintrapp fra Dalen opp mot Ruiplassen i Telemark. (Alle foto: Synne Aasland).

I Tokke er det tett mellom kulturskatter og attraksjoner. Lokale krefter har gått sammen for å rydde og steinsette en vandrevei mellom disse, slik at kulturminnene i området blir tilgjengelige.

Veien går mellom Dalen og Rui i Telemark. Langs denne kan man oppleve en rekke kulturminner, slik som Lastein Brygge, Dalen hotell, husmannsplasser, stavkirke og gruveanlegg. Enkelte av strekningene er utsatt for stor slitasje som følge av mye bruk og kommunen legger ned stor innsats i å steinsette de mest utsatte partiene.

Sherpaer legger stein på stein på stien opp til Rui. 

Tildelinger

  • 1 million kroner høsten 2018 til steinsetting av turveien.
  • 1 million kroner våren 2018 til steinsetting av turveien.
  • 500.000 kroner i 2014 til turvei som knytter historiske steder sammen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?