Kulturhjerte 2024 – 2026

KULTURHJERTE AS får 600000 kroner til gjennomføring av Kulturhjerte i tre år fra 2024

Kulturhjerte er en møteplass og utviklingsarena for unge lillehamringer fra hele verden. Både for de som akkurat har flyttet til Lillehammer, og for de som har bodd der hele livet. Kulturhjerte har som mål at alle som bor på Lillehammer skal føle at de hører til i denne byen. Gjennom en gratis ukentlig aktivitet lager deltagerne forestillinger som skal vise hvem de er og hva de kan. Profesjonelle instruktører innenfor ulike kunstuttrykk leder arbeidet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?