Kulturhjerte på Lillehammer

Lillehammer amatørteater har fått til sammen 400.000 kroner til prosjektet Kulturhjerte.

Kulturhjerte startet sitt arbeide for to år siden som et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører i Lillehammer. Det resulterte i en forestilling med barn og unge med innvandrerbakgrunn og barn og ungdom fra Lillehammer.

Prosjektet ble så vellykket at de ønsket å fortsette.

For barna med innvandrerbakgrunn var det spesielt da de fikk muligheten til å lære bort en sang eller en lek fra sitt land, på sitt språk, til de norske barna som var med i prosjektet. Gleden og stoltheten av å kunne gi var tydelig. Fra å være de som hele tiden skal lære seg det norske språket og den norske kulturen, var det deres tur til å lære bort.

Hele høstsemesteret ble foreldrene samlet til et eget program mens barna øvde til forestillingen.

Lillehammer amatørteater fikk 200.000 kroner til prosjektet i 2016, og 200.000 kroner i 2017.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?