Kulturlandskapsskole

Gjennom Kulturlandskapsskolen lærer Oslofjordens Friluftsråd folk hvordan man skal skjøtte naturområder og om biologisk mangfold, og deltakerne er med og skjøtter friområder rundt Oslofjorden.

Bosetningsmønstrene har endret seg og fordi vi ikke lenger bor på de samme stedene vi gjorde før, er det mange steder i Norge som gror igjen. Da forsvinner enkelte kulturlandskap, slik som for eksempel blomsterenger.

Oslofjordens Friluftsråd har jobbet med dette i flere år gjennom Kulturlandskapsskolen. Her får deltakerne anledning til å lære hvordan man skal skjøtte naturområder og om det biologiske mangfoldet som er avhengig av nettopp denne formen for skjøtsel. Dette tilbudet ønsker de å utvide.

Gjennom en prosjektperiode på fem år skal de gjennomføre 125 kurs i alle Oslofjordfylkene. Målet er å øke folks bevissthet rundt kulturlandskap, samtidig som det vil åpne opp rekreasjonsområder som med tiden har grodd igjen.

Til å videreutvikle Kulturlandskapsskolen og utvide til flere områder fikk Oslofjordens Friluftsråd 2,7 millioner kroner i 2020.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?