Kulturproduksjon

FORENINGEN KROLOFTET får 2500000 kroner til håndverksutstyr og teknisk innretning

Kulturproduksjonshuset Kroloftet flytter fra Frysja til Etterstad. Her re-etablerer de seg med produksjonsfasiliteter og verksteder for tre, metall, leire og tekstil, kontorfellesskap og kunstneratelierer. Mye av aktiviteten vil også rette seg ut mot offentligheten, og med stedets beliggenhet ser de for seg at de vil være tilgjengelige og attraktive for en stor andel av befolkningen i Oslo.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?