Kultursatsing i Heggedal

Heggedal Nærmiljøsentral fikk tildelt 75.000 kroner i 2012 til innkjøp av lyd, lys, scene og kostymelager.

Nærmiljøsentralen er en av samarbeidspartnerne til Hovedgården ungdomsskole i Heggedal i Asker og Hovedgårdens Kulturforum. Som svar på uro og mistrivsel blant ungdom på skolen, ble det fra 2007 satset på kulturaktiviteter både i og utenom skoletiden.

Kultursatsningen innebærer blant annet Kulturbedriften, som er et årlig prosjekt for 9. klassetrinnet. I lokaler fra en nedlagt fabrikk setter de opp forestilling som vises både for skolen og som kveldsforestillinger for nærmiljet. Prosjektet innebærer mye dugnad og med midler fra Sparebankstiftelsen DNB fikk de utstyr som letter dette arbeidet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?