Kulturscene for ungdom

Festiviteten kulturhus i Mysen fikk støtte i 2019 til å utvikle Ung Scene.

Festiviteten Kulturhus i Mysen får ny flerbruksscene, til glede for blant annet disse unge talentene fra den lokale kulturskolen. (Alle foto: Sverre Chr. Jarild)

Nå gjør de om en gammel svømmehall i underetasjen til en flerbruksscene for barn og unge. Det blir en utviklingsarena for de mange unge i området som driver med teater, dans og musikk.

Scenen utformes som en “black box”. Den skal kunne brukes til egenorganiserte kulturaktiviteter, som arena for frivillige lag og foreninger som driver kulturarbeid for barn, for kulturskolen med mer.

Eidsberg kommune fikk 1 million kroner i 2019 til utvikling av kulturscene for ungdom i Festiviteten kulturhus.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?