Kulturskole og kultursal på skolen

Aurskog-Høland kommune v/Kultur får 1.000.000 kroner til musikkinstrumenter og utstyr til daglig bruk.

Kommunen har de siste årene satset sterkt på kultur og idrett, og har blant annet femdoblet aktiviteten i kulturskolen med opplegg som når alle barn og unge i småskolen med dans og spill på instrumenter. Som en konsekvens av dette bygges det nå en kultursal og en rekke spesialrom for kulturskolen knyttet til den nye skolen på Bjørkelangen. Elevene i kulturskolen kommer fra alle skolene i kommunen og får nyte godt av de nye spesialtilpassede lokalene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?