Kulturskolen i Ås

Kulturskolen i Ås får 200.000 kroner til prosjekt ”Det skapende mennesket”.
 

Kulturskolen i Ås tilbyr et mangfoldig kurs- og aktivitetstilbud knyttet til billedkunst til barn og unge i egne lokaler og et nytt formidlingsopplegg rettet mot grunnskolen. I tillegg gjennomfører de et genreoverskridende pilotprosjekt som forener billedkunst og musikk. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?