Kulturskolen og lokale festivaler samarbeider om kunstformidling

VESTBY KOMMUNE får 300000 kroner til treårig kunstformidlingsprosjekt i samarbeid med Hvitsten salong og Sånafest 2022 – 2024

Vestby kulturskole inngår samarbeid med Hvitsten Salong og Sånafest om et treårig kunstformidlingsprosjekt: I forkant av festivalene inviteres én til to kunstnere fra hver festival til å delta i prosjektet. De kommer på befaring til sin festival og i samråd med det kunstneriske teamet i festivalen velger de et passende område og et passende prosjekt å arbeide med. I forkant av festivalene besøker kunstnerne kulturskolens klasser i visuell kunst, introdusere sitt eget kunstnerskap og har korte planleggingsworkshops med elevene. I dialog med kulturskolen utvikles workshops for barn og unge. Etter sommerens møtes kulturskolen og festivalene for evaluering for å styrke den kunstfaglige kompetansen i kulturskolen, festivalenes kompetanse innen kunstformidling og workshops for barn og utvikling som kunstinstitusjoner. Dette legger igjen grunnlaget for neste års gjennomføring.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?