Kulturskoleparken i Porsgrunn

BJØRNTVEDTJORDET VEL får 250000 kroner til faste installasjoner

Bjørntvedtjordet er et sentrumsnært boligområde i Porsgrunn, i tilknytning til kulturskole og voksenopplæring. Velforeningen vil sikre et trivelig, trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge i bydelen og øke kunnskap om områdets kulturarv. De har fått støtte til å utvikle leke- og aktivitetsområdet med møblering og beplantning.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?