Kulturskoler på Østlandet

Kulturskoler på Østlandet får 15.000.000 kroner til instrumenter

I anledning at Sparebankstiftelsen DNB sin 10 års markering i 2012, har stiftelsen satt av inntil 15.000.000 kroner til kulturskolene på Østlandet til kjøp av nye instrumenter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?