Kultursti og vadmelsstampe til Lesja

75.000 kroner gis til Kværnbruket “Lorkvenne” til en vadmelsstampe og til en kulturstiKultursti.

Kværnbruket “Lorkvenne” består av fem bygninger, tre av de er ferdig restauret.

Sparebankstiftelsen bidrar med kr 75.000 til å bygge opp igjen en vadmelsstampe på murene som står igjen etter den gamle stampa, samt til å anlegge en kultursti gjennom området.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?