Kultursti til ulvegrav

NORDHERADSPROSJEKTET får 150000 kroner til informasjon og merking av sti

Nordheradsprosjektet er et frivillig lag som har som formål å ta vare på kulturlandskap, kulturminne og kulturhistorie i området. De får nå støtte til sitt høyest prioriterte tiltak, som er å oppgradere kulturstien “Ulvestigen”. Denne går gjennom kulturlandskapet frem til en gammel ulvegrav som fremdeles er intakt. Støtten fra Sparebankstiftelsen DNB går til merking og informasjon underveis.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?