Kultursti

Grindvoll Vel får 100.000 kroner til å etablere en kultursti.

Velforeningen har et stort engasjement for unge og eldre på Grindvoll i Lunner. Nå har de sammen med andre lag og foreninger planlagt en større kultursti som vil kunne glede unge og eldre, barnehage, barneskole og mange andre. Dette er i et område som er et av de mest historiske områdene på Hadeland, med et unik bronsealderfunn. De som er med på arbeidet i tillegg til Grindvoll Vel er grunneiere, lokalbefolkning, ressurspersoner på frivillig basis, Bronsebukkenes Venner, DNT Hadeland, Vassjø fiskeforening, NOF avd. Hadeland og Grindvoll Idrettslag.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?