Kulturstien “Rambergklova”

BOTNE HISTORIELAG får 210000 kroner til oppgradering av sti

Botne historielag får støtte til oppgradering av “Rambergklova”. Den lokale kulturstien er et registrert kulturminne og var en historisk ferdselsvei mellom Olav Duuns hus på Ramberg og ned til Fjordveien i Holmestrand. Stien er også et ledd i kommunens folkehelsetiltak i det jernbanen langs fjorden nå går i tunell og dette er blitt en fin og mye benyttet turløype for voksne og barn.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?