Kulturveksthuset Bjørnholt Skole

Kulturveksthuset Bjørnholt Skole får 200.000 kroner til utstyr til musikk- og filmproduksjon og digital design.

Kulturveksthuset tilbyr gratis kurs og workshops for alle mellom 13 og 20 år. Bjørnholt skole stiller med lokaler og tilrettelegger og koordinerer materielle og menneskelige ressurser. Veiledning gis av både frivillige og eksterne profesjonelle aktører, i tillegg til ressurspersoner fra skolen. Her foregår det aktiviteter innen dans, foto, DJ, skuespill, tegning og maling. Tanken er at tidligere kursdeltakere blir morgendagens kursholdere. Ungdom kurser ungdom. Støtten til utstyr vil dekke en stor etterspørsel om å utvide kurstilbudet innen musikk- og filmproduksjon og digital design.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?