Kulturverksteder

SMÅFOLK – ET KREATIVT FRISTED FOR BARN OG UNGE I ASYLMOTTAK OG BOSETTINGSFASEN. fikk 150 000 kroner til jevnlige kulturverksteder på to asylmottak i 2024

SMÅFOLK søker gjennom kreativiteten i kulturverksteder å gi barn og unge i asylmottak meningsfulle og verdifulle opplevelser i en ellers usikker tid. SMÅFOLK – Et kreativt fristed for barn og unge i asylmottak og bosettingsfasen, har fått tildelt 150.000 kroner til jevnlige kulturverksteder på to asylmottak.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?