Kunnskap og erfaring om skipsbygging gjennom bevaring av et kulturminne

Stiftelsen DS Hvaler får 500.000 kroner til å formidle håndverkstradisjoner og gjenoppbygge forsalongen på DS Hvaler.

Dugnadsgjengen jobber for å gjenoppbygge og ta vare på kystrutebåten, formidle båtens historie og ivareta håndverkstradisjoner innen skipsbygging. Gjennom deltakelse i gjenoppbygging av forsalongen vil barn og unge fra skoler i nærmiljøet tilegne seg historisk kunnskap og praktisk erfaring. Prosjektet gjøres også i samarbeid med Kriminalomsorg i frihet, Maritime Center i Fredrikstad og Plusskolen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?