Kunnskap om mat og dyrking gjennom spireglede

Vitenparken Campus Ås får 750.000 kroner til utstillingen Spireglede og oppgradering av drivhus.

På Vitenparken Campus Ås utvikler de et nytt opplevelsessenter for mat, miljø og klima. Vitenparken bruker mat som iscenesettelse for et mangfold av tema innenfor alt fra matproduksjon, dyrking og landbruk til klimaendringer, landskapsplanlegging og fornybar energi. Nå skal de utvikle drivhuset og kjøpe utstyr til den interaktive utstillingen Spiregalleriet. Utstillingen vil handle om mat generelt og frø spesielt. Hensikten er å lære barn og unge om hva maten vi spiser er, og hvordan den blir til. Prosjektet skal gjøre barn og unge ansvarsbevisste og kunnskapsrike med tanke på mat og matproduksjon, og vise koblingen mellom mat, naturfag og det grønne skiftet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?